لیست اخبار صفحه :3
مراسم بزرگداشت خادم الرضا شهید جمهور آیت الله رئیسی و هیئت همراه در محل نمازخانه شهرداری رشت میدان گیل برگزار شد
به مناسبت گرامیداشت شهدای خدمت و با حضور جمعی از مدیران استانی و شهری؛

مراسم بزرگداشت خادم الرضا شهید جمهور آیت الله رئیسی و هیئت همراه در محل نمازخانه شهرداری رشت میدان گیل برگزار شد

مراسم بزرگداشت خادم الرضا شهید جمهور آیت الله رئیسی و هیئت همراه با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان رئیس،اعضای شورای اسلامی و شهردار رشت و جمعی از مدیران استانی وشهری برگزار شد

مراسم بزرگداشت خادم الرضا رئیس جمهور شهید آیت الله رئیسی و هیئت همراه در پیاده راه فرهنگی شهدای ذهاب
با حضور وزیر کشور در رشت برگزار شد؛

مراسم بزرگداشت خادم الرضا رئیس جمهور شهید آیت الله رئیسی و هیئت همراه در پیاده راه فرهنگی شهدای ذهاب

مراسم بزرگداشت خادم الرضا رئیس جمهور شهید آیت الله رئیسی و هیئت همراه با حضور دکتر احمد وحیدی وزیر کشور در پیاده راه فرهنگی شهدای ذهاب رشت برگزار شد