۱۴۰۲ جمعه ۱۰ آذر
ENGLISH
مدیریت حسابرسی داخلی شهرداری رشت
صفحه نخست
1399/03/10 اهم اقدامات مدیریت حسابرسی داخلی در اردیبهشت
اهم اقدامات مدیریت حسابرسی داخلی در اردیبهشت

آقای اسماعیل چراغی سرپرست مدیریت حسابرسی داخلی شهرداری رشت، ضمن اشاره به مسئولیت سنگین این مدیریت درقبال حسابرسی داخلی و بررسی کنترل داخلی ارکان شهرداری رشت، افزودند اقدامات بسیار خوبی در حوزه حسابرسی داخلی صورت گرفته که امید است این مسیر با شایستگی ادامه پیدا کند. ایشان در ادامه، اهداف مدیریت حسابرسی را اطمینان بخشی به گزارش های مالی و شفافیت آنها، استقرار سیستم کنترل داخلی، مدیریت کارامد و اثربخش نیروی انسانی و دیگر منابع، اجرای برنامه در چهارچوب سیاست های شهرداری دانستند و اهم اقدامات انجام شده از ابتدای تصدی خود بر این مدیریت را به شرح زیر بیان نمودند:

1- تشکیل کارگروه استقرار مبنای حسابداری تعهدی در شهرداری رشت و بالغ بر 20 ساعت جلسه با اساتید دانشگاه و سایر دستگاههای اجرایی و مذاکره با دیگر شهرداریهادرخصوص امکان سنجی استقرار حسابداری تعهدی

2- پیگیری تشکیل کمیته حسابرسی شهرداری رشت با هدف اثربخشی حسابرسی و کنترل داخلی، سلامت گزارشگری مالی و رعایت قوانین، مقررات و الزامات

3- تشکیل کارگروهحسابرسی سازمان های تابعه و مناطق پنجگانه

4- معرفی نماینده حسابرسی در هریک از مناطق پنجگانه و سازمان های تابعه جهت حضور در جلسات هیئت مدیره و نظارت بر فرایند کنترل داخلی

5- تهیه و تنظیم تقویم سالانه برنامه های مدیریت حسابرسی

6- انجامحسابرسی از سازمان ها مشتمل بر مطالعه و بررسی فعالیت سازمان های تابعه و اسناد و گزارش های تهیه شده به منظور آگاهی از تطابق آنها با قوانین، اساسنامه و دستورالعمل ها.

7- پیگیری تشکیل منظم جلسات هیئت مدیره و بررسی اجرای مطلوب مصوبات هیئت مدیره.

8- مساعی مشترک با رؤسای سازمان ها در جهت حل اختلاف و پرونده های ارجاع شده به این مدیریت با نگرش بیطرفانه و مدیریت تضاد منافع.

9- بررسی بیلان سالانه و ترازنامه سازمان های تابعه شهرداری.

10- پیگیری الزامات مربوط به ادامه فعالیت سازمان های تابعه شهرداری وفق آخرین ویرایش اساسنامه آنها

11- تحقیق و مطالعات پیرامون اصلاح ساختار کنترل داخلی مجموعه شهرداری رشت

12- پیگیری روند انتصاب مدیران مالی سازمان های تابعه

تعداد بازدید: 1245
ورود اعضا
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به اداره کل امور مجامع سازمان شهرداری رشت میباشد.
Powered by DorsaPortal