مناقصه عمومی عملیات لکه گیری آسفالت

24 بهمن 1402

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات لکه گیری انواع خرابی های آسفالتی در شهر رشت با دستگاه فلاسک آسفالت