مناقصه عمومی خرید مخلوط شن و ماسه

24 بهمن 1402

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 70000 تن مخلوط شن و ماسه