مناقصه عمومی احداث دوربرگردان واقع در کمربندی شهید بهشتی(جماران و حشمت)

12 اسفند 1402

احداث دوربرگردان واقع در کمربندی شهید بهشتی(جماران و حشمت)شهر رشت