شهرداری منطقه دو رشت
  • روابط عمومی 3: عملکرد عمران و نواحی سه گانه در منطقه سه /2
  • 1397/05/18
  • روابط عمومی 3: عملکرد عمران و نواحی سه گانه در منطقه سه /2
  • روابط عمومی 3: عملکرد عمران و نواحی سه گانه در منطقه سه /2
تلفن تماس:                    99999999 (99) 98+
 دورنگار:                        99999999 (99)98+
 آدرس:  رشت، ميدان شهرداري، ساختمان مركزي،
دفتر منطقه 2
پست الكترونيك:                    info@rasht.ir
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به شهرداري منطقه دو رشت ميباشد.
Powered by DorsaPortal