شهرداری رشت در خدمت شهروندان عزیز شهر رشت. روابط عمومی شهرداری رشت
ارتباط با مدیران گردشگری عضویت در سایت نقشه سایت صفحه اصلی
عضویت در خبرنامه
جهت عضویت در خبرنامه ، پست الکترونيکی خود را وارد کنید
    
تغییر کد امنیتی
کد امنیت  
 
موارد 19 گانه تشویقی

 

با توجه به شرایط و رکود اقتصادی موجود در بخش مسکن و ساخت و ساز شهرداری رشت در نظر دارد جهت ترغیب و تشویق سازندگان و متعاقبا وصول مطالبات و دستیابی به اهداف شهرداری 19 مورد آیتم های تشویقی شرح پیوست را پیشنهاد می نماید:
1-   مازاد تراکم ناشی از عدم رعایت ارتفاع پارکینگ ، ابعاد پاسیو ، نورگیر ، حیاط خلوت ، احداث پله و احداث آسانسور مشمول پرداخت عوارض مازاد بر تراکم نخواهد بود.
2-   به منظور تشویق سرمایه گذاری در بافت فرسوده شهری علاوع بر عوارض صدور پروانه ساختمانی ، عوارض مازاد بر تراکم در آن بافت با موافقت کمیسیون ماده 5 با ماخذ 50% محاسبه و اعمال گردد. بدیهی است اگر پس زا صدور پروانه ساختمانی مالک مرتکب تخلف ساختمانی شود و زیربنا اضافی مازاد بر تراکم باشد علاوه بر اجرای رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها دیگر مشول این ضوابط تشویقی مقرر در این بند نخواهد بود.
3-   به منظور تشویق در امر سرمایه گذاری به صورت انبوه سازی عوارض مازاد بر تراکم به هنگام صدور پروانه ساختمانی برای ساختمانهای بیش از 10 واحد و به میزان 75% تعرفه مصوب محاسبه و اخذ خواهد شد.
4-   به منظور تشویق و رعایت احداث پارکینگ در مجموعه های تجاری ، اداری و صنعتی و غیره عوارض احداث آن بخش اختصاص یافته به عنوان پارکینگ 50% عوارض قانونی پذیره در کاربری مربوطه مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت. اگر احداث پارکینگ مورد نیاز واحدهای تجاری ، اداری ، صنعتی و ... بیش از آن باشد و به عنوان پارکینگ عمومی مورد بهره برداری قرار گیرد 20% عوارض قانونی در هنگام صدور پروانه ساختمانی وصول گردد.
5-   مالک و یا مالکینی که در کابربری پارکینگ مبادرت به احداث پارکینگ عمومی ( طبقاتی ) بنمایند کلا از پرداخت عوارض قانونی صدور پروانه ساختمانی ( عوارض پذیره و احداث ) معاف می باشند.
6-   مالک و یا مالکینی که در کاربری پارکینگ تجاری مبادرت به احداث بنا می نمایند (50% بنا تجاری و 50% دیگر به صورت پارکینگ ) جهت استفاده عموم ، به منظور تشویق سرمایه گذاری در این راستا یک دوم عوارض قانونی ( پذیره تجاری و پارکینگ ) محاسبه و وصول خواهد شد . در صورت عدم رعایت و اجرای ضوابط فوق ( حداقل 5% پارکینگ ) نحوه وصول عوارض بر مبنای بند 4 این پیشنهاد خواهد شد.
7-   احداث هتل ها و متل ها و اماکن گردشگری و مسافرخانه ها از جمله صنعت توریسم بوده و نحوه وصول عوار پذیره به صورت صنعتی بوده و به منظور تشویق سرمایه گذاران این امر عوارض مبربوطه صرفا به صورت زیربنا مفید اخذ خواهد شد و باز جهت تشویق بیشتر به این گونه سرمایه گذاران در مقابل مجموع زیربناهای احداثی جهت هتل ... به میزان 5% کل زیربنا اجازه احداث واحد تجاری بدون اخذ عوارض صادر خواهد شد.
8-   به منظور حمایت از واحد خای غیر دولتی و تشویق بخش خصوصی در امر گسترش و توسعه فضای ورزشی اماکن فرهنگی از جمله سینما ، کتابخانه ، سالن تئاتر و ... با تایید و یا سازمان وزارت مربوطه در کاربری مربوطه هنگام صدور پروانه ساختمانی به میزان 10% عوارض قانونی محاسبه و قابل وصول خواهد بود.
9-   به منظور حمایت از واحدهای غیردولتی و تشویق بخش خصوصی در امر گسترش و توسعه فضای آموزشی در سطح شهر ( با تائید سازمان آموزش و پرورش و وزارت آموزش عالی ) در کاربری مربوطه عوارض صدور پروانه ساختمانی به میزان 50% عوارضات قانونی ( آموزشی ) محاسبه و وصول خواهد شد.
10- در راستای تشویق و ترغیب بخش خصوصی در جهت احداث مراکز درمانی و تخصصی با تائید وزارت بهداشت و درمان در کاربری مربوطه به هنگام صدور پروانه ساختمانی به میزان 50% عوارض پذیره درمانی ، بهداشتی محاسبه و وصول خواهد شد.
11-  احداث اماکن مذهبی نظیر حسینیه ، مساجد ، تکایا ، امام زاده ، زائر سرا و ... مشروط بر رعایت ضوابط فنی و شهرسازی در کاربری مربوطه مشمول پرداخت عوارض نخواهد بود ضمنا به جهت حمایت اینگونه اماکن احداث دو واحد تجاری ( حداکثر به متراژ 30 مترمربع ) مشمول پرداخت 10% عوارض پذیره تجاری خواهد شد.
12-  به منظور تشویق سرمایه گذاران در احداث مجتمع های تجاری و پاساژهای تجاری کلیه فضای باز ، راه پله ، فضای آسانسور ، پله برقی بالابر ماشین ، سرویس عمومی و راهرو مشاعی کلا مشمول پرداخت پذیره نبوده و برابر ضوابط فنی و شهرسازی پروانه ساختمانی صادر خواهد شد.
13- به منظور تشویق و ترغیب مالکین جهت تجمیع پلاکهای همجوار در کاربریهای مسکونی و در صورت تجمیع دو پلاک با یکدیگر عوارض صدور پروانه ساختمانی به میزان 80% وصول خواهد شد .
تجمیع سه پلاک با یکدیگر عوارض صدور پروانه ساختمانی به میزان 70% وصول خواهد شد.
تجمیع چهار پلاک با یکدیگر عوارض صدور پروانه ساختمانی به میزان 60% وصول خواهد شد.
تجمیع پنج پلاک و بالاتر با یکدیگر عوارض صدور پروانه ساختمانی به میزان 50% وصول خواهد شد.
در این پیشنهاد در بافت فرسوده که دارای قطعات کوچک بوده بسیار تاثیر گذار بوده و رغبت بیشتری را برای سرمایه گذاران در این امر علاوه بر بخشودگی عوارض در بافت فرسوده فراهم خواهد نمود. و چنانچه تجمیع پلاکها منجر به حذف گذرهای اختصاصی این گونه املاک گردد و شهرداری در قبال آن گذر حذفی وجهی دریافت نمی نماید.
14- مالکین اراضی که ملک آنان دارای سند مالکیت بوده ولی دیوار و محصور می باشد به جهت تشویق آنان در امر دیوار گذاری عوارض مربوط به دیوار گذاری به 50% اخذ وصول خواهد شد ضمنا اگر چنانچه از بابت عوارض تفکیک عرصه به شهرداری بدهکار باشند وصول عوارض تفکیک موکول به زمان اخذ پروانه ساختمانی خواهد شد ( این بند صرفا جهت تشویق مالکین می باشد که قصد دیوارگذاری اراضی خود را دارند )
15- به منظور حمایت سازندگان و سرمایه گذاران در امر احداث ملک با توجه به وضعیت بازار که با رکود مواجه شده است در صورت احداث اضافه بنا که مشمول پرداخت جریمه نقدی از سوی کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها شود اگر چنانچه نسبت به پرداخت عوارض مازاد بر تراکم ناشی از اضافه احداث را نقدا پرداخت نمایند کل عوارض مربوطه به ماخذ 80% محاسبه و وصول خواهد شد . البته این پیشنهاد صرفا از تاریخ تصوب لغایت سال 1389 می باشد.
16-  به منظور تشویق و ترغیب سازندگان و ایجاد تسهیلات ویژه از تاریخ تصویب این پیشنهاد کلیه مواردی که جهت اخذ پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه می نمایند اگر نسبت به پرداخت عوارض    به صورت نقد و قطعی اقدام نمایند معادل 90% عوارض احتسابی وصول خواهد شد .
17- برابر مصوبه بند دو کمیسیون ماده 5 مورخ 24/9/82 املاکی که دارای عقب نشینی میباشند به مالکین آن در زمان صدور پروانه ساختمانی نسبت به اعطای تراکم مطابق با مساحت مندرج در سند مالکیت اقدام می گردد.
18-  برابر مصوبه بند 21 کمیسیون ماده 5 مورخ 9/6/81 احداث زیرشیروانی بدون ایجاد شکست و رعایت شیب 30% مشمول 50% تراکم تشویقی خواهد شد.
19-  به منظور مساعدت و ایجاد انگیزه در کاهش سطح اضافه بنا خارج از مدلول پروانه ساختمانی سازندگانی که کل متراژ خلاف ساختمانی آنان از هنگام صدور پروانه ساختمانی ( شروع عملیات ساختمانی ) تا زمان صدور پایانکار حداکثر 50 مترمربع بوده و اضافه بنا مذکور ناشی از موارد فنی و متراژ کم زمین باشد و مشروط به اینکه کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها مبادرت به صدور رای ایفا بنا نمایند مشمول پرداخت عوارض مازاد بر تراکم نخواهد شد این پیشنهاد صرفا از تاریخ تصویب تا پایان سال 89 می باشد ) ضمنا رعایت مفاد مصوبات شورای محترم اسلامی شهر به شماره 84/89/س- 11/2/89 الزامی است .
به اطلاع می رساند با عنایت به پیشنهاد ریاست محترم شورای اسلامی شهر رشت مبنی بر اصلاح بند 9 از مواد 19 گانه تشویقی ، حسب بند 3 صورتجلسه دویست و هفتاد و دومین جلسه شورا مورخ 1/2/89 به منظور برخورداری دانشگاه آزاد اسلامی از مرایای امر تشویق جهت احداث واحد های آموزشی ، مرابت در دویست و هفتاد و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر رشت مورخ 20/2/89 مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آرا مقرر شد بند 9 مواد 19 گانه تشویقی به شرح ذیل اصلاح گردد :
به منظور حمایت از واحد های غیردولتی و تشویق بخش خصوصی درامر گسترش و توسعه فضای آموزشی درسطح شهر ( با تائید سازمان مرکزی دانشگاه آزاد ) درکاربری مربوطه عوارض صدور پروانه ساختمانی به میزان50% عوارضات قانونی ( آموزشی ) محاسبه و وصول خواهد شد.
 
تعداد بازدید :
تاریخ بروزرسانی :
1389/12/19
امتیازدهی
میانگین امتیازها:4.67 تعداد کل امتیازها:3
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
۱۳۹۴ چهارشنبه ۱۱ شهريور
ورود اعضا
شناسه کاربري
کلمه رمز
تغییر کد امنیتی
کدامنیت  forget کلمه رمز را فراموش کرده ام
register ثبت نام

آمار بازدید سایت
تعداد بازدیدکنندگان امروز 14 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 21 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 55395 تعداد کاربران بر خط 77 تعداد کاربران لاگین بر خط 0
Powered by DorsaPortal