شهرداری رشت
۱۳۹۷ جمعه ۲۹ تير
به سایت سازمان پایانه های مسافربری شهرداری رشت خوش آمدید
اهداف و وظایف سازمان

 

معرفی سازمان

سازمان بر اساس ماده 84 قانون شهرداري و بند پانزده ماده هفتاد و يك قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 تأسيس مي گردد و وابسته به شهرداري رشت مي باشدو داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداری است و طبق اصول بازرگانی و مفاد اين اساسنامه و به صورت خودگردان و خودكفا اداره مي شود.

ماده3: اهداف سازمان

اهداف اصلی سازمان عبارتست از حفظ و نگهداری و اداره امور پایانه های(ترمینالها) ، موجود و تجهیز و توسعه آنها با استفاده از ابزار و روش های پیشرفته و متناسب با افزایش رشد جمعیت و در صورت لزوم احداث پایانه ها وغرفه های جدید در مبادی ورودی و مناسب شهر در چهار چوب قانون اصلاح  لایحه قانونی احداث پایانه های (ترمینالها) مسافربری و ... مصوب اسفندماه  72 وآئین نامه های مربوطه(موضوع اجرای این قانون).

ماده 4: وظايف سازمان

سازمان جهت  نيل به اهداف  فوق الذكر با رعايت مقررات موضوعه اقدام به اجراي موضوعات ذيل مي نمايد:

الف) جمع آوری اطلاعات و آمار ، طراحی و. برنامه ریزی و توسعه پایانه ها(ترمینالها).

ب) جذب نیروهای متعهد و متخصص و اقدام لازم در زمینه ارتقاء سطح دانش و اطلاعات آنان و ایجاد ارتباط با مراکز علمی و فنی و داتشگاهی داخل و خارج کشور با رعایت مقررات مربوطه و اخذ مجوز از مراجع قانونی ذیربط.

ج)ایجاد ارتباط با پایانه های(ترمینال های) داخل و خارج کشور بمنظور تبادل اطلاعات و استفاده از دانش و تجربیات آنها در راستای تامین و تکمیل خدمات و حفظ بهداشت محیط و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان با رعایت مقررات مربوطه و اخذ مجوز از مراجع قانونی ذیربط.

د)تکمیل و احداث غرفه های خدماتی و بهداشتی مجهز جهت تامین نیازهای مراجعین و مسافرین و شرکتهای مسافربری و واگذاری آنها به بهره برداران با رعایت مقررات مربوطه.

 

 

 

 

1391/11/17
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal