شهرداری رشت
۱۳۹۷ يکشنبه ۵ فروردين
به سایت سازمان پایانه های مسافربری شهرداری رشت خوش آمدید
سخن شهردار


 بسمه تعالی

سند چشم انداز توسعه محله اولين برنامه كوتاه مدتي است كه در طول ۱ سال آينده با نگاه محله محوري بر مبناي الگوي مذهبي و اسلامي با مركزيت مسجد و يا مدارس در محلات شهر رشت آغاز مي شود . 
آگاهي نداشتن از حقوق شهروندي ، بي اطلاعي از منافع عمومي ، عدم وحدت در حوزه هاي بيروني و دروني و هم چنين بروكراسي اداري از جمله مشكلات شهروندان در شهر رشت است . 
ما بايد رضايتمندي در مردم را با افزايش آگاهي ، اعتماد و مشاركت شهروندان بوجود بياوريم . در واقع بايد مبنايي براي توسعه اقتصادي و به تبع آن توسعه اجتماعي و فرهنگي براي پيشرفت شهر شكل بگيرد . 
نگاه ما در شهرداري تامين رفاه شهروندي است ، منافع عمومي بر مبناي منافع خصوصي ارجح است و رسيدن به هر منفعت عمومي در حقيقت يك منفعت خصوصي براي هر كدام از ما را به همراه خواهد داشت .
سوق دادن اختيارات مالي و اداري به سمت مناطق با نگاه درآمدزايي ، زيبا سازي شهر ، پارك ها و معابر و تمركز زدايي در بحث خدمات شهري و اتمام پروژه هاي نيمه تمام اولويت دار از جمله مواردي هستند كه در مديريت اين شهر مورد توجه قرار خواهند گرفت .

 

دکتر سید محمد علی ثابت قدم
شهردار  رشت

 

1391/08/12
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal