شهرداری رشت
۱۳۹۷ شنبه ۳۰ تير
به سایت معاونت عمرانی شهرداری رشت خوش آمدید
شرح وظایف
 

** شرح وظايف معاون فني و عمراني شهرداري رشت **

·         بررسي و تعيين خط مشي برنامه هاي كلي به منظور تهيه طرحهاي فني و اجرايي با توجه به احتياجات فعلي و آتي شهر.

·         نظارت كلي و ايجاد هماهنگي در امور مربوط به طرحهاي عمراني اعم از برنامه هاي جاري شهرداري يا طرحهاي عمراني خاص و زير بنايي.

·         نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي مصوب عمراني اعم از كوتاه مدت ، ميان مدت و دراز مدت.

·         مراقبت در تشكيل كميسيونهاي فني و ايمني و ساير كميسيونهاي خاص حوزه تحت نظارت و پيگيري مصوبات و تصميمات متخذه در كميسيونهاي مذكور.

·         انجام مكاتبات با مناطق و اشخاص حقيقي و حقوقي در زمينه امور فني و عمراني.

·         برنامه ريزي و تهيه و تدوين ضوابط امور عمراني و ابلاغ به مناطق.

·         كنترل و نظارت بر كار پيمانكاران و نظارت در هنگام تحويل پروژه زمين به پيمانكار.

·         برنامه ريزي به منظور اجراي نقشه هاي تفصيلي تهيه شده در روي زمين.

·         انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق.

1394/08/05
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal