شهرداری رشت
۱۳۹۷ شنبه ۳۰ تير
به سایت معاونت عمرانی شهرداری رشت خوش آمدید
مدیریت امور عمرانی

         * شرح وظايف مديريت امور عمراني شهرداري رشت *

 
نظارت بر اجراي طرحها و پروفيلهاي اجرايي خيابانها و انجام امور اماني و عمراني.

·         بررسي وضع موجود معابر از نظر نوسازي و زير سازي به منظور پيش بيني در برنامه هاي عمراني.

·         نظارت بر نگهداري و نوسازي مستحدثات و همچنين انجام تعميرات ساختمانها و مستحدثات و تاسيسات متعلق به شهرداري.

·         پيش بيني تامين مواد و مصالح مورد نياز كارگاه توليدات بتوني و پيگيري لازم جهت حمل و نگهداري مصالح با رعايت شرايط فني.

·         هماهنگ نمودن كليه امور اجراي واحد هاي عمراني مناطق تابعه شهرداري.

·         مطالعه و بررسي زير ساخت هاي عمراني در وضع موجود (تهيه شناسنامه)

·         ايجاد هماهنگي لازم بين مناطق و واحد هاي ذيربط در خصوص حفاريهاي پياده روسازي، پروژه هاي ساختماني شهرداري و ...

·         انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق.

1394/08/05
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal