rasht
صفحه اصلی
ورود اعضا
تاريخچه

 

تاریخچه اداره روابط عمومی شهرداری رشت

 

از روزگاران گذشته دولت ها دریافته بودند اگر بخشی از وجود کشور را صرف امور مردمی نکنند ، بسیاری از معادلات اجتماعی به هم خواهد ریخت و به این تریتب نخستین نهادهای روابط عمومی در دنیا پا گرفتند که در اندک زمان چنان رشد کردند که جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص دادند. به لحاظ موفقیت های جهانی نهاد فوق ، شرکت نفت کشورمان به سال 1330 در صدد تاسیس روابط عمومی بر آمدند که پس از آن شرکت ها و سازمان های دولتی و غیر دولتی یکی از پس دیگری دفاتری به عنوان دفاتر روابط عمومی تاسیس کردند.
در این راستا با توجه به اهمیت اطلاع رسانی و ارتباط دو سویه شهرداری ها با سایر ادارات و شهروندان به استناد وظایف محوله ، ضرورت وجود روابط عمومی به شکل واحدی مشخص پس از بوجود آمدن اولین روابط عمومی ها در کشور ، با عنایت به جایگاه اصلی مجموعه مدیریت شهری به عنوان متولی شهر در شهرداری رشت احساس شد و سبب گردید تا اهمیت ارتباط این نهاد شهری با سایر نهادها و همچنین مردم بیش از پیش مد نظر قرار گیرد.
اگر چه تاریخ دقیقی از اولین روابط عمومی شهرداری رشت موجود نمی باشد ، اما بر اساس اسناد و مدارک موجود تاریخچه روابط عمومی شهرداری رشت به 38 سال پیش (1346) دهه پایانی چهل بر می گردد که در این خصوص ، جای بسی خوشوقتی است که شهرداری رشت با توجه به شرایط خاص سیاسی و اجتماعی آن زمان جهت ایجاد ارتباط با جراید و سایر نهادهای دولتی به انجام این امر اهتمام ورزیده و ضرورت آن را درک نموده بود. بطوریکه پس از آن روابط عمومی شهرداری رشت به تدریج به سوی ماهیت حقیقی خود یعنی مرکزی ترین واحد ارتباط و انتقال اخبار درون سازمانی پیش رفت و با افزایش اختیارات مربوطه ، تاثیر گذارتری آن در تصمیم گیری شهرداران ، انجمن شهر ، مدیران و سایر واحدهای مدیریت شهری را نمی توان نادیده گرفت . اگر چه عمده امور محوله به روابط عمومی تا سالیان بعد و حتی امروزه نیز فراتر از وظایف این اداره می باشد اما ابعاد چند سویه و نقش محوری آن در ارتباط با مخاطبان دولتی و خصوصی سبب شده است تا همواره انتظار بیشتری از این اداره وجود داشته باشد.
این عوامل سبب شده است تا روابط عمومی در تمامی مواقع با نهایت توان در ایفای وظایف خویش به نحو شایسته کوشیده و در ایجاد زمینه های اتحاد و هماهنگی ادارات و واحدهای مدیریت شهری از جمله تکریم ارباب رجوع از هیچ کوششی کوتاهی ننماید. 

 

 

1391/09/06
پل هاي ارتباطي شما با شهرداري
سامانه پيام كوتاه:  1000000137
ايميل : Info@rasht.ir
پيام گير : 137
مناقصه و مزایده
Powered by DorsaPortal