rasht
صفحه اصلی
ورود اعضا
آمار و اطلاعات

آمار و اطلاعات

Information And Statistics

 

علم آمار دانش بکارگیری داده های تجربی برای تولید بهترین اطلاعات است و امروزه وقتی در جامعه سخن از آمار می شود بدون توجه به دانش بودن آمار و فرمولهای پیچیده علمی آن حوزه ذهنها متوجه ارقام و شاخصهای رقمی اطلاعات در محورهای مختلف فعالیت های موجود می شود. به عبارتی آمار، هنر بیرون کشیدن اطلاعات نهفته از داده های انبوه و سرگیجه آوراست. 

آینده آمار تضمین شده است زیرا پا به پای کنجکاوی انسان پیش می رود که کرانی بر آن متصور نیست. 

مجموعه واحد آمار شهرداری رشت از شهریور 1386 تحت نظارت اداره آمار وانفورماتیک فعالیت خود را با 2 کارشناس آغاز کرده و در حال حاضر اطلاعات آماری بصورتهای مختلف به مدیران  مربوطه ارائه می گردد که شامل آمار هفتگی – آمار ماهانه- آمار شش ماهه و آمار یکساله می باشد ، دراین مدت واحد آمار تحلیل های مختلف آماری را به منظور ارتقاء توانمندیها و کاستی ها شناسایی کرده است که به روش نموداری- جدول های مختلف تحلیلی ارائه داده است. 

اهداف مهم اداره آمار و انفورماتیک شهرداری رشت در بخش آماری عبارتند از:

-        توانمند سازی واحدهای مربوطه

-        مدیریت تصمیم گیری با استفاده از منابع آماری

-        تشخیص نقاط ضعف و قوت امور اجرایی و گزارش به مدیران تصمیم گیرنده

 

اهم وظایف واحد آمار شهرداری رشت عبارتند از:

-        استخراج اطلاعات، تهیه جداول، نمودار و شاخص های آماری بر اساس داده های جمع آوری شده

-        تهیه گزارشات آماری جهت استفاده مدیران ارشد شهرداری و سازمانهای وابسته

-        جمع آوری  اطلاعات آماری و عملکرد دوره ای و مقطعی واحدها و سازمانهای تابعه شهرداری

-        ایجاد هماهنگی لازم در فعالیتهای آماری با واحدها و سازمانهای تابعه شهرداری رشت

-        بکارگیری صحیح تعاریف و مفاهیم آماری در عملیات شهرداری

-        تجزیه و تحلیل داده ها و تهیه گزارشات لازم

 

نتایج حاصله :

-        برنامه ریزی با استفاده ازابزارهای آماری و موجود در بهبود وضعیت و ارائه راهکارها با زمان بندی مناسب به منظور استقرار نظامی پایدار و بهبود یافته

-        برگزاری جلسات با کیفیت بهتر و اطلاعات مستدل و به روز از حوزه فعالیتهای مربوطه

-        رقابت سالم برای عرضه خدمات بهتر

-        کاهش اختلاف نظرهای ناشی از کمبود اطلاعات

-        ایجاد انگیزه در استفاده از اطلاعات و آمار در تصمیم گیریهای مدیریتی

 

 

 

 

 

 

1391/08/15
پل هاي ارتباطي شما با شهرداري
سامانه پيام كوتاه:  1000000137
ايميل : Info@rasht.ir
پيام گير : 137
مناقصه و مزایده
Powered by DorsaPortal