rasht
صفحه اصلی
ورود اعضا
GIS

مقدمه:

پیشرفت شتابنده فن آوری اطلاعات بر هیچکس پوشیده نیست.نقش GIS شهری با تکیه بر فناوریهای نوین اطلاعاتی وارتباطی در مدیریت کلان شهری بسیار حایز اهمیت است.سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS تکنیکی در تصمیم گیری ها،تعیین روندها و مکان یابی ها میباشد که به طور عمده به کمک رایانه،قابلیت پیدا می کند تا در مطالعات مربوط به برنامه ریزی شهری،کارآیی گسترده داشته باشد.

تولید نقشه:

تولید نقشه در واحد GIS از سال 83 با هدف ایجاد بستری مناسب جهت ورود به عرصه GIS شهری و ارائه طرحهایی در قالب GIS برای سازمانهای تابعه شهرداری رشت و همچنین ایجاد مرکز اطلاعات نقشه ای شهر رشت با در اختیار داشتن نقشه هوایی خام شهر رشت که مربوط به پرواز سال 82 بوده و توسط سازمان نقشه برداری کشور تهیه شد،آغاز گردید و از مشاوری مجرب و نیروهای متخصص بومی نیز استفاده گردید.

پروسه تولید نقشه با ایجاد لایه های مختلف شهر سازی از قبیل:عرصه،اعیان،طرح تفصیلی،کمیسیون ماده 5،شبکه معابر و ارزش منطقه ای آغاز شد که هر لایه بصورت جداگانه از روی نقشه مبنا (Base Map) ترسیم شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.مراحل تهیه لایه های نامبرده به شرح زیر میباشد.

1- لایه عرصه: ایجاد Polygonازعرصه های خام به این ترتیب که تمامی عرصه های تشخیص داده شده در نقشه خام بصورت Polygon ترسیم شده و در لایه ای جدید ذخیره میشوند.

2- لایه اعیان: مانند لایه عرصه با ایجاد Polygon  از اعیانات نقشه خام،تولید میشود.

3- لایه طرح تفصیلی: در تهیه این لایه کلیه Polygon های طرح تفصیلی که شامل کاربری های مختلف هستنداز نقشه های کاغذی برداشت و با نقشه وضع موجود هماهنگ شده وبصورت فایل DWG تهیه شدند.

4- لایه خط پروژه:کلیه خط پروژه های کاغذی اسکن شده و کلیه خط پروژه هایی که بصورت فایل DWG بودند نیز در نقشه وضع موجود جانمایی شده و ترسیم گردیدند.

5- لایه کمیسیمن ماده5:تمامی مصوبات کمیسیون ماده5 اعهم از تغییر کاربریها و غیره روی نقشه منعکس گردیدند.

6- لایه شبکه معابر: کلیه معابر اصلی،فرعی و کوچه های بن بست از روی نقشه و بازدید میدانی تشخیص داده شده و بصورت Poly Line ترسیم شدند.

  7-لایه دارایی:ارزش منطقه ای هر خیابان و کوچه براساس دفترچه دارایی سال مربوطه روی نقشه منعکس گردید.

طراحی و ایجاد بانکهای اطلاعاتی:

به منظور لینک اطلاعات توصیفی به اطلاعات مکانی می بایستی بانکهای اطلاعاتی مختلفی برای لایه های نقشه در نرم افزار SQL Server طراحی و ساخته شودو ورود اطلاعات گردد.این اطلاعات ورود شده به کمک نرم افزار Autodeskmap به نقشه های ترسیم شده link می شود.

نگهداری و به روزآوری نقشه ها و بانکهای اطلاعاتی:

نگهداری و به روزآوری اطلاعات توصیفی و نقشه ها ازاهمیت بسیار بالایی برخوردار است.نگهداری از این اطلاعات ارزشمند با Back up گرفتن از Table های اطلاعاتی و همچنین Back up گرفتن از نقشه ها بر روی DVD و همچنین هارد External انجام میپذیرد همچنین در واحدGIS از منابع مختلفی جهت به روزآوری نقشه ها استفاده می شود مانند: تصویر ماهواره ای به هنگام، گزارش کارشناسان بازدید مناطق، ممیزی های جدید و بازدیدهای میدانی.

 گردآوری و تالیف : محمود علیجانی

 

1391/08/15
پل هاي ارتباطي شما با شهرداري
سامانه پيام كوتاه:  1000000137
ايميل : Info@rasht.ir
پيام گير : 137
مناقصه و مزایده
Powered by DorsaPortal