شهرداری رشت
صفحه اصلی
ورود اعضا
تقسیط مطالبات شهرداری

ماده 32 آئین نامه مالی شهرداریها مصوب 12/4/1346 به شرح ذیل اصلاح میشود :

ماده 32 : به شهرداری های کل کشور اجازه داده میشود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به تادیه کل بدهی موءدی خواهد بود./م

1388/07/07
پل هاي ارتباطي شما با شهرداري
سامانه پيام كوتاه:  1000000137
ايميل : Info@rasht.ir
پيام گير : 137
مناقصه و مزایده
Powered by DorsaPortal