شماره مناقصه: 98-98331
موضوع مناقصه: آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات ساماندهی مسیر پیربازار حدفاصل میدان نبوت تا تخته پل - فاز 2
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1398/07/10
آخرین مهلت: 1398/07/09
 
جهت دریافت فایل مناقصه اینجا کلیک نمایید 
فایل:
Powered by DorsaPortal