شماره مناقصه: 98-94870
موضوع مناقصه: تجدید آگهی مزایده عمومی فروش املاک ششدانگ 5 قطعه زمین مزروعی بلوار شهدای گمنام - جنب پل عابر پیاده ....
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1398/06/25
آخرین مهلت: 1398/06/24
 
جهت دریافت فایل های مزایده اینجا و اینجا کلیک نمایید 
فایل:
Powered by DorsaPortal