شماره مناقصه: 1398-80184
موضوع مناقصه: آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه جمع آوری و هدایت آب های سطحی مسیر رودبارتان
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1398/06/24
آخرین مهلت: 1398/06/23
 
جهت دریافت فایل اینجا کلیک نمایید. 
فایل:
Powered by DorsaPortal