شماره مناقصه: 1397-249764
موضوع مناقصه: آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات اجرایی امور شهری مربوط به نواحی پانزده گانه شهرداری رشت
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1398/01/19
آخرین مهلت: 1398/01/18
 
جهت دریافت فایل اینجا کلیک نمایید 
فایل:
Powered by DorsaPortal