شماره مناقصه: 1
موضوع مناقصه: ابلاغیه انجام معاملات شهرداری رشت از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت "ستاد"
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1398/12/01
آخرین مهلت: 1398/12/01
 

ابلاغیه انجام معاملات شهرداری رشت از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت "ستاد"

 
 
 
 
فایل:
Powered by DorsaPortal