شماره مناقصه: 1397-212620
موضوع مناقصه: آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید گل و گیاه جهت گلکاری فضای سبز شهری
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1397/11/27
آخرین مهلت: 1397/11/25
 
جهت دریافت فایل اینجا و اینجا کلیک نمایید 
فایل:
Powered by DorsaPortal