شماره مناقصه: 97-51/38/2
موضوع مناقصه: آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تهیه و نصب تابلوهای هدایت مسیر شهر رشت و احداث دیوار گابیونی در ساحل چپ رودخانه زرجوب در محدوده خیابان رودبارتان
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1397/11/10
آخرین مهلت: 1397/11/09
 
جهت دریافت فایل اینجا کلیک نمایید  
فایل:
Powered by DorsaPortal