شماره مناقصه: 97-43/34/2
موضوع مناقصه: آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث دیوار گابیونی در ساحل چپ رودخانه زرجوب در محدوده خ رودبارتان و عملیات جمع آوری و هدایت آب های سطحی خ سعدی - بازار روز
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1397/09/06
آخرین مهلت: 1397/09/05
 
جهت دریافت فایل اینجا کلیک نمایید  
فایل:
Powered by DorsaPortal