شماره مناقصه: 97-41/33/3
موضوع مناقصه: آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات خط کشی محوری محدوده ی مناطق پنچگانه و عملیات تهیه و نصب تابلوهای ...
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1397/08/20
آخرین مهلت: 1397/08/19
 
جهت دریافت فابل اینجا کلیک نمایید 
فایل:
Powered by DorsaPortal