شماره مناقصه: 97-34/30/1
موضوع مناقصه: آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی و ساماندهی معابر محوطه بازار رشت
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1397/08/06
آخرین مهلت: 1397/08/05
 
جهت دریافت فایل اینجا کلیک نمایید  
فایل:
Powered by DorsaPortal