شماره مناقصه: 97-33/29/1
موضوع مناقصه: آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ترمیم و روکش آسفالت معابر و همسطح سازی منهول معابر با عرض کمتر از 10 متر در محدوده منطقه 4 شهر رشت
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1397/07/30
آخرین مهلت: 1397/07/29
 
جهت دریافت فایل اینجا کلیک نمایید  
فایل:
Powered by DorsaPortal