شماره مناقصه: 1397-128937
موضوع مناقصه: آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای بهره برداری تبلیغاتی 24 نقطه از فضاهای بیلیورد شهری و لایت باکس های وسط بلوار
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1397/08/02
آخرین مهلت: 1397/08/01
 
جهت دریافت فایل اینجا کلیک نمایید  
فایل:
Powered by DorsaPortal