شماره مناقصه: 97-19/16/3
موضوع مناقصه: آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سوله تخمیر کارخانه کود آلی 1 - 2 و لوله گذاری و احداث حوضچه انتقال شیرابه به تصفیه خانه کود آلی رشت
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1397/06/03
آخرین مهلت: 1397/05/30
 
جهت دریافت فایل اینجا کلیک نمایید . 
فایل:
Powered by DorsaPortal