شماره مناقصه: 97-15/12/1
موضوع مناقصه: آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات خط کشی محوری محدوده ی مناطق پنج گانه شهر رشت
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1397/05/21
آخرین مهلت: 1397/05/20
 
جهت دریافت فایل اینجا کلیک نمایید .  
فایل:
Powered by DorsaPortal