شماره مناقصه: 97-11/8/1
موضوع مناقصه: آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات جمع آوری و هدایت آب های سطحی مسیر استاد سرا
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1397/05/08
آخرین مهلت: 1397/05/07
 
جهت دریافت فایل اینجا کلیک نمایید .  
فایل:
Powered by DorsaPortal