شماره مناقصه: 62525-97/4/6
موضوع مناقصه: آگهی مناقصه عمومی ترمیم نوارهای حفاری آسفالت معابر منطقه یک شهرداری
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1397/04/30
آخرین مهلت: 1397/04/27
 
جهت دریافت فایل اینجا  و اینجا کلیک نمایید .  
 
شایان ذکر است در قسمت شرایط اختصاصی خرید اسناد مناقصه مبلغ 15 میلیارد ریال صحیح می باشد .  
فایل:
Powered by DorsaPortal