شماره مناقصه: 62497-97/4/6
موضوع مناقصه: آگهی مناقصه عمومی ترمیم روسازی شامل رفع چاله و ترکهای آسفالتی واقع در ناحیه 1،2،3 منطقه یک شهرداری
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1397/04/30
آخرین مهلت: 1397/04/27
 
جهت دریافت فایل اینجا و اینجا کلیک نمایید .  
فایل:
Powered by DorsaPortal