شماره مناقصه: 97-5/5/1
موضوع مناقصه: فراخوان مناقصه عمومی عملیات روکش آسفالت در محدوده منطقه چهار شهر رشت
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1397/04/30
آخرین مهلت: 1397/04/30
 
برای دریافت فایل فراخوان اینجا کلیک نمایید. 
فایل:
Powered by DorsaPortal