شماره مناقصه: 97-4/4/1
موضوع مناقصه: آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای مرمت ساختمان تاریخی شهرداری رشت
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1397/04/19
آخرین مهلت: 1397/04/18
 
 
 
جهت دریافت فایل فراخوان اینجا کلیک نمایید .
 

فایل:
Powered by DorsaPortal