شماره مناقصه: 235217-96/11/21
موضوع مناقصه: آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی انسانی به تعداد 94 نفر شامل 178 نفر نیروی نگهبان و 16 نفر راه بند
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1396/12/14
آخرین مهلت: 1396/12/13
جهت دریافت فایل اینجا کلیلک نمایید . 
 
فایل:
Powered by DorsaPortal