شماره مناقصه: 1396-199145
موضوع مناقصه: آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای لوازم اسقاطی
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1396/10/30
آخرین مهلت: 1396/10/27
 
جهت دریافت فایل ها اینجا و اینجا کلیک نمایید .  
فایل:
Powered by DorsaPortal